blokjesblokjes2blokjes5

 

 

Michelle de Nooijer is een warme persoonlijkheid met een brede belangstelling voor het jonge kind. Ze is enthousiast, betrokken en deskundig – en kan bogen op een brede kennis en jarenlange ervaring. Michelle stond jarenlang met haar ‘voeten in de klei’ en is nu al bijna 15 jaar trainer en adviseur Voor- en Vroegschoolse Educatie.

blokjes3blokjes5blokjes10

 

 

Een van de grote krachten van Michelle is, dat ze mensen snel op hun gemak kan stellen. ‘Fouten moet je kunnen maken’ en ‘domme vragen bestaan niet’, is haar uitgangspunt. Juist door die aanpak ontstaat een ontspannen sfeer waarbinnen een optimale ontwikkeling mogelijk is. Ook doordat Michelle zelf zoveel kennis en ervaring heeft, krijgen professionals inzicht in hun eigen pedagogische en didactische kwaliteiten. Op die manier worden ze zich bewust van hun eigen kracht. De nieuwe en al aanwezige kennis wordt versterkt, wat ten goede komt aan de ontwikkeling van jonge kinderen.

blokjes8blokjes5blokjes9

 

 

Michelle kan bogen op een brede ervaring: ze stond zelf jarenlang voor de klas, werkte als remedial teacher, zorgcoördinator, onderbouwcoördinator en waarnemend directeur. Met een directeur richtte ze zelfs een school op. De laatste jaren in het primair onderwijs was Michelle intern begeleider van een kleuterafdeling. Al die kennis en ervaring integreert ze nu al bijna 15 jaar in haar werk als trainer en adviseur Voor- en Vroegschoolse Educatie. Daarbij maakt ze zowel gebruik van bestaand en bekend aanbod binnen de VVE als van trajecten die zij zelf heeft ontwikkeld. Hierdoor kan zij een breed spectrum aan advies en training aanbieden, dat zij iedere keer weer afstemt op de wensen van de klant.

blokjes3blokjes7blokjes2

 

 

In al haar verschillende functies tijdens haar onderwijsloopbaan heeft Michelle een groot netwerk opgebouwd. Met behulp van dit netwerk biedt ze ook de mogelijkheid om samen te werken met verschillende medewerkers/organisaties van uiteenlopende disciplines. Deze samenwerking staat garant voor een gedegen en goed onderbouwde kennis van de meest recente ontwikkelingen in de Voor- en Vroegschoolse Educatie.

blokjes6blokjesblokjes4

 

 

Michelle houdt haar kennis up-to-date doordat zij ook zichzelf voortdurend bijschoolt in nieuwe ontwikkelingen. Ieder jaar volgt ze een aantal cursussen op het gebied van VVE en bezoekt ze conferenties. Zo garandeert ze ook voor uw organisatie en medewerkers de meest recente ontwikkelingen in de Voor- en Vroegschoolse Educatie. Specialismen: het integreren van stedelijke en landelijke ontwikkelingen binnen het huidige trainingsaanbod van VVE-programma’s.